Hvilke opgaver har I hos jer, som ikke er afhængige af andres indsats, og hvilke opgaver har I, der ikke skal videre til nogle andre?

Svaret ender nok på: "Ikke ret mange".

I Region Midtjylland er det vores fornemmeste opgave at skabe sammenhængende forløb for borgerne, men der kan være nogle udfordringer med at skabe sammenhæng.

I vores fokus på at løse den opgave, vi har som afsnit eller afdeling i borgerens forløb, kan vi komme til at glemme at se vores eget bidrag som en del af en større helhed.

Vi ønsker at gøre vores bedste og bliver glade og stolte, når borgere udtrykker deres tilfredshed med ord eller blomster. Det skal have lov til at sprede glæde, samtidig med at vi også arbejder med: Hvordan hænger vores arbejde sammen med andres? Hvad kan vi gøre hos os for, at de andre i borgerens forløb får blomster?

Hvis I ønsker at blive bedre til at samarbejde og lede på tværs, så vil vi gerne hjælpe jer. Kontakt Line Hvilsted