Det er som oftest en god investering, når man som leder sætter fokus på at forebygge stress, højt sygefravær, konflikter, vold og mobning. Vi har mange års erfaring med både forebyggelse og håndtering af disse udfordringer. 

Det handler i høj grad om at sætte fokus på trivslen på arbejdspladsen – både for den enkelte og for gruppen - og at arbejde med den positive udvikling og med at forebygge og eventuelt at håndtere belastninger.

På mange arbejdspladser er fravær et stort problem. Heldigvis er der rigtig mange muligheder for at arbejde på at nedbringe fraværet – og erfaringsmæssigt nytter dette arbejde. Der er forskellige måder at gå til dette arbejde på - fx at analysere fraværsstatistikker med henblik på at blive klogere på, hvordan fraværet ser ud. Måske giver det ide om områder, der kan tages fat på. Der er eksempelvis forskel på, hvordan korttids- og langtidsfravær kan håndteres. Og der er forskel på fravær og sygefravær.

Stress på arbejdspladsen hænger sammen med, at der ikke er balance mellem krav og ressourcer. En fælles dialog herom er en måde at skabe fælles opmærksomhed og fælles medansvar i at tackle stress. 

I en travl hverdag med mange opgaver er det uundgåeligt, at der opstår konflikter. Konflikterne kan være særlig vanskelige at håndtere, når de opstår mellem ansatte på den ene side og patienter, brugere, beboere, pårørende eller andre borgere på den anden side. 

Vi har samlet nogle af de temaer, som er relevante for jer, som har brug for hjælp med at forebygge og håndtere ovenstående udfordringer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.