Optimale patientforløb kan bl.a. opnås ved en effektiv anvendelse af afdelingens ressourcer, hvor planlægning er det primære fokusområde.

Med fokus på planlægning sammen med ledelsesmæssige beslutninger kan I som afdeling opnå den optimale drift og dermed også en forbedring af både patientforløbene og arbejdsmiljøet.

Vores optimeringsteam kan hjælpe jer med at komme i gang med arbejdet. Vi har både klinisk og akademisk baggrund, og vi har erfaring med at understøtte både hospitaler, psykiatri og forskellige administrative enheder med at forbedre arbejdsgange og patientforløb.

Vi kan hjælpe jer med at få en praksisnær vurdering og analyse af den samlede driftstilrettelæggelse med udgangspunkt i data, ledelse, organisering, arbejdsgange og anvendelse af IT. Vi kan støtte jer som ledelse i det arbejde, der skal sættes i gang.

Herunder kan I læse om nogle af vores metoder og tilgange til arbejdet.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp.