Hverdagen i Region Midtjyllands driftsenheder, fællesfunktioner og stabe er præget af løbende forandring. I perioder vil der dog være forandringer af særlig stor karakter. 

De store forandringer kan have forskellige typer af afsæt:

  • Et afsæt kan være ændringer i fysiske rammer eller tekniske løsninger. F.eks. en forestående flytning eller ændringer i IT-værktøjer eller kliniske arbejdsredskaber.
  • Et andet afsæt kan være ændringer i den organisatoriske ramme. F.eks. en fusion, en besparelse på personalenormering eller lignende. 
  • Endelig kan et afsæt være ændringer i selve opgaven, enheden skal løse. F.eks nye kliniske retningslinjer eller nye krav til produktivitet eller effektivitet.

I Koncern HR, Udvikling har vi stor erfaring med at give sparring og processtøtte til ledere, der skal forberede og lede i store forandringer.

Vi har her samlet nogle af de konkrete temaer, der kan være relevante for jer, der står foran eller midt i en større forandring. Ikke to processer er ens - så kontakt os endelig. 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp.

Før og efter ibrugtagningen af nyt byggeri:

Ændringer i struktur og besparelse på personalenormering:

Ændringer i krav til produktivitet og effektivitet: