Når I vil sætte fokus på arbejdsglæde og trivsel, skal I arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø afspejles i ledere og medarbejderes trivsel, deres arbejdsglæde, engagement og kommunikation, og ofte også på kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen. Det psykiske arbejdsmiljø hænger ofte sammen med fraværsniveauet. 
 
Når I har arbejdsglæde og trivsel i fokus, kan I med fordel inddrage tre områder: 

1. Opgave

Oplevet mening i arbejdet. Altså: Er det meningsfuldt, det jeg går rundt og gør?

2. Kolleger

Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen. Kvaliteten og omfanget af anerkendelse og støtte. Oplevelsen af muligheder for udvikling.

3. Ledelse 

Kvaliteten og omfanget af anerkendelse og støtte. Graden af klarhed om opgaven og om mål og retning for arbejdet. Klarheden om rammer og råderum, herunder balancen mellem krav og ressourcer.

 

Vi har nedenfor samlet nogle temaer til jer, som gerne vil sætte ekstra fokus på arbejdsglæde og trivsel.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp.