Hvad er innovation, og hvorfor er det vigtigt? Det er spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Der er mange måder at forstå innovation, og der findes et væld af definitioner på innovation. Her er nogle af de ledetråde, vi bevæger os efter i arbejdet med innovation:

  • Innovation er organiseret, systematisk og rationelt arbejde – kreativitet er noget andet, noget mere ”utæmmet”… men de to ting hænger uløseligt sammen

  • ”Kreativitet vil sige at tænke noget nyt. Innovation er at implementere noget nyt” – Paul Sloane

  • Innovation handler om, at vi ikke blot skal finde ud af at være i forandring, men at vi også selv kan være skabere af forandring – innovation handler i høj grad om det perspektiv, vi selv lægger på det (ligesom med alt andet!)

  • Innovative organisationer bruger forandring som en mulighed for at skabe værdi

  • Innovative organisationer arbejder systematisk med at stoppe med at gøre ”det gamle”, når de finder på at gøre noget nyt

  • Innovation er et mindset – en tilgang til ledelse


Artikler om innovation

Hvis du gerne vil dykke mere ned i perspektiver på innovation, så er her nogle forskellige artikler, som vi trækker på i vores arbejde med innovation. Hvis du søger noget uddybende eller nogle andre perspektiver på innovation, så er du altid velkommen til at kontakte os.

"Hvad nu, hvis vi i fremtiden kan være syge i eget hjem og sunde på hospitalet?" (2020). En artikel skrevet af innovations- og digitaliseringstemaet i Koncern HR, udvikling (Karina Vinther, Ouafa Rian, Sidsel Villumsen og Sofie Thordal) og samskabt med deltagere fra innovationsnetværket i Region Midtjylland, hvor der arbejdes med fremtidsscenarier omkring fremtidens Region Midtjylland: Hvad nu, hvis vi i fremtiden kan være syge i eget hjem og sunde på hospitalet?

"Hvad er innovation" (2014). En artikel fra Lederweb af Catharina Juul Kristensen, Lektor og innovationsforsker ved Roskilde Universitet, der giver et overordnet blik for perspektiver ved innovation: https://www.lederweb.dk/artikler/hvad-er-innovation/

"Findes der en formel for innovation?" (2012). En artikel af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, hvor hun blandt andet redegør for sin procesmodel 'Innovationsdiamanten': https://pure.au.dk/portal/files/65/Formel_for_Innovation

"Entreprenørskab i offentlig ledelse" (2019). En artikel af Lisbeth Christensen, Lillian Fannikke og Anne Tolstrup Gregersen, der synliggør de muligheder, offentlige ledere kan skabe med entreprenøriel handlen og refleksion: https://www.lederliv.dk/sites/default/files/ENTREPREN%C3%98RSKAB%20I%20OFFENTLIG%20LEDELSE.pdf

"Why design thinking works". En artikel af Jeanne Liedtka, professor i business administration ved University of Virginia’s Darden School of Business, der sætter fokus på design tænknings tilgangen i arbejdet med innovation: https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works

"Hvorfor nøjes med det halve? Antropologisk metode i offentlig innovation" (2017, s.57-68). En artikel af Sofie Thordal og Kirsten Engholm om antropologisk metode og tilgang med cases fra arbejdet med innovation i Region Midtjylland: https://tidsskrift.antropologi.ku.dk/tidligere_numre/2017/052142_ANTR_Mat_TA_74_Innovation_112_sider.pdf


Flere artikler på vej…