Voksdugen har sin vigtigste funktion, når medarbejdere står rundt om dugen og arbejder med cases og informationer. Det er her, der skabes aha-oplevelser, og det er her muligheder og udfordringer i de fremtidige rammer bliver konkrete og håndgribelige for den enkelte.Medarbejderne klædes på

Gennem afdelingernes første Voksdugs-sessioner bliver medarbejderne klædt på til at kunne udgøre den udviklingsressource, som de både vil og skal være, hvis potentialerne i nye bygninger og faciliteter skal indfries. Dette understøttes af de første forskningsstudier af Voksdug-processerne. Medarbejderne går fra Voksdug-sessionerne med brugbar og konkret viden men også med gejst og motivation. (Publikation forventes i forbindelse med 33rd EGOS Colloquium 2017, www.egosnet.org, N.Meier et al.).

Forberedelse

Forud for en Voksdug-session ligger altid en vigtig forberedelse. Deltagerne er blevet udvalgt og briefet, og de har evt fået infomateriale på forhånd (f.eks tegninger, beskrivelser, videoklip m.v.). Den lokale ledelse er også forberedt gennem ét eller flere møder med Voksdug-konsulenterne. Her er sikret, at Voksdugen er tænkt godt ind i afdelingens samlede plan for klargøring, og at der er tænkt over aktiviteter til opfølgning på voksdug-sessionerne.

Voksdug-session

Selve voksdug-sessionen varer typisk to timer. Centralt i sessionen er en fysisk voksdug med plantegninger af de nye lokaler og infokort med informationer om fremtidige koncepter (f.eks medicin, hjælpemidler, rørpost m.v.). Desuden er der på voksdugen rekvisitter i Lego. Rekvisitterne er ikke blot med for sjov - de muliggør helt afgørende opdagelser for deltagerne i forhold til konkrete og praktiske arbejdsgange omkring patienterne. Deltagerne samles om voksdugen og der arbejdes case-baseret omkring standard-situationer, der er tilpasset den enkelte afdelings organisation og rammer. Undervejs bliver identificerede læringspointer og udfordringer  skrevet ned, så afdelingen kan få dem med hjem til det videre arbejde.

Arbejde med potentialer og udfordringer

Efter Voksdug-sessionen eller -sessionerne arbejder afdelingen selv videre med de potentialer og udfordringer, som medarbejderne har peget på. Voksdugen og infokortene bliver i afdelingen - de kan nu ligge på bordet i kaffestuen eller konferencerummet og integreres i det løbende udviklingsarbejde. 

Voksdug på Regionshospitalet Viborg

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.