XPLORA.jpg

Studenteracceleratoren XPLORA er en prototype på en struktureret ramme, hvor studerende fra andre uddannelser end de kliniske kan bidrage med nytænkende indsigter i og perspektiver på det sammenhængende, tværsektorielle sundhedsvæsen. Prototypen afprøves i 2021 og vil herefter blive sat i drift i Region Midtjylland i en generisk form.

Det tematiske fokus for acceleratoren er i 2021 "Lighed i sundhed". En liste over idéer til temaer kan ses lige her.  

Projekter i acceleratoren skal skabe indsigter og strukturer, der kan bidrage til at øge lighed i sundhed samt at styrke og nytænke det tværsektorielle samarbejde til gavn for alle borgere, men med særligt fokus på værdiskabelse for sårbare borgere.

Her på siden kan du læse mere om acceleratoren og om, hvad der skal til for blive en del af XPLORA.