Kontoret har ansvaret for: 

  • Den overordnede koordinering og udarbejdelse af regionens budget, budgetopfølgning og løbende rapporteringer jf. bl.a. regionens målbilleder
  • De finansieringsmæssige forhold vedr. regionens investeringsplan
  • Økonomi (budgetlægning, rapportering og regnskabsaflæggelse) på regional udvikling, socialområdet og administrationen  
  • Koordinering af regionens årsrapport, og
  • Koncernøkonomis sekretariatsfunktioner