Kontoret har ansvaret for: 

  • Økonomimodeller og samhandel
  • Omkostningseffektiv ressourceudnyttelse, fordelingsregnskab, de tilrettede driftsudgifter (DTD) og produktivitet
  • Økonomi- og aktivitetsanalyser samt sagsbehandling
  • Kommunal medfinansiering og kommunal finansiering
  • DRG takster og takstberegninger
  • Opfølgning i forhold til resultater
  • Håndtering af tolkegebyr