Kontoret har ansvaret for: 

  • Nybyggeri, om- og tilbygninger
  • Vedligeholdelse af regionens bygninger
  • Energi og miljø
  • Køb og salg af bygninger
  • Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med regionens byggerier og ejendomsmasse

Kontoret varetager strategiske opgaver omkring udarbejdelsen af byggeregulativ, retningslinjer for byggeri og principper for forvaltning af ejendomsporteføljen. Kontoret udvikler og vedligeholder bygnings­oplysninger for regionens samlede bygningsmasse og står for implementeringen af regionens nye fælles facility management system.

Kontoret skal identificere nye byggeopgaver herunder udviklingsopgaver og bidrage til projekternes økonomiske, poli­tiske, administrative og tekniske tilrettelæggelse samt medvirke til at beskrive rammerne for og udførelsen af vedligeholdelsen af bygningsmassen. Der etableres et aktivt samar­bejde med driftsorganisationerne, hvor kontoret også bistår med udarbejdelse af samarbejds- og udbudsstrategier.

Endvidere bidrager kontoret med udarbejdelse af økonomiske anlægsindstillinger og varetager bygherrefunktionen på Psykiatri- og Socialområdet, herunder aflæggelse af anlægsregnskaber. Endelig skal bygningskontoret administrere Energi- og Miljøpuljen, og kontoret indgår i samarbejdet omkring Agenda21 og Kontrolenheden mod Social Dumping.

Kontakt

Bygningschef
Søren Østergaard
Mobil: 2047 0372
E-mail: Søren Østergaard