Kontoret har ansvaret for: 

  • Nybyggeri, om- og tilbygninger samt anlægsprojekter
  • Vedligeholdelse af regionens bygninger
  • Energi og miljø
  • Køb og salg af bygninger
  • Tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med regionens byggerier og ejendomsmasse

Kontoret varetager strategiske opgaver omkring udarbejdelsen af byggeregulativ, retningslinjer for byggeri og principper for forvaltning af ejendomsporteføljen herunder implementering af regionens ejendomsstrategi "Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme". Kontoret udvikler og vedligeholder bygnings­oplysninger for regionens samlede bygningsmasse herunder købs-, salgs- og lejeaftaler samt står for styring og vedligeholdelse af regionens fælles facility management system.

Kontoret skal identificere nye byggeopgaver herunder udviklingsopgaver og bidrage til projekternes økonomiske, poli­tiske, administrative og tekniske tilrettelæggelse samt medvirke til at beskrive rammerne for og udførelsen af bygningsmassens vedligeholdelse. Der etableres et aktivt samar­bejde med driftsorganisationerne, hvor kontoret også bistår med udarbejdelse af samarbejds- og udbudsstrategier.

Endvidere bidrager kontoret med udarbejdelse af økonomiske anlægsindstillinger, aflæggelse af anlægsregnskaber og varetager bygherrefunktionen indenfor lægehuse og Psykiatri- og Socialområdet, samt bistår præhospitalet på deres lokationer. Endelig administrerer bygningskontoret regionens energiregistreringssystem, kontoret indgår i samarbejdet omkring Bæredygtighedsstrategi og Kontrolenheden mod Social Dumping.

Konstitueret Bygningschef
Torben Agerkilde
Mobil: 2152 6324
E-mail: Torben Agerkilde