CeDEPI Central Denmark Energi Planning and Investment logo

CeDEPI er et regionalt investeringsprojekt og har til formål, at forbedre energieffektiviteten i bygninger, gadelys og på transportområdet i Region Midtjylland.

I samarbejde med 11 kommuner i regionen er der planlagt investeringer for ca. 430 mio. kr. indenfor de kommende tre år.  

Projektet er støttet med 17,2 mio. kr. fra Den Europæiske Investeringsbank under ELENA-ordningen.   

Revideret 26-08-2019