Coronavirus og regionens byggeprojekter

Region Midtjylland følger anbefalingerne fra myndighederne, og finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til, eller grundlag for, at indstille byggearbejderne på regionens byggeprojekter.

Derfor forventer regionen, at alle byggearbejder samt rådgivning i forbindelse hermed fortsætter i den nuværende situation.

Der kan dog være særlige forhold, hvor byggearbejders tilstedeværelse kan medføre en risiko for smittespredning, eksempelvis ved indvendige arbejder ved ejendomme i drift. Det vil her være op til det enkelte projekt/bygherre at vurdere konkret fra sag til sag, om arbejdet skal afbrydes.

Nedenstående skrivelse, "Brev til samarbejdspartnere COVID-19" til byggeprojektets rådgivere og entreprenører, forholder sig til det Entrepriseretslige forhold i forbindelse med COVID-19.

Situationen på det enkelte projekt og den enkelte byggeplads skal håndteres, således at vi minimerer smitterisikoen mest muligt uden at vi af den grund lukker projekterne ned. Alle anbefalingerne, instrukser og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skal følges og håndteres på det enkelte projekt ud fra det stadie projektet er på.

Vi henstiller til, at møder og korrespondance generelt sker skriftligt eller telefonisk, og møder afholdes digitalt. Fysiske møder, som er påkrævet på byggepladser, sker med begrænset deltagerantal og behørig afstand mellem hinanden, og så vidt muligt i det fri. Det anbefales, at der foretages ekstra foranstaltning, såsom hyppigere rengøring af mandskabsvogne, toiletter mv.

Regionens samlede anbefalinger på byggepladserne fremgår af vedhæftede "Undgå Corona smitte".

Brev til samarbejdspartnere vedrørende COVID-19

Håndhygiejne

Undgå Coronasmitte