Som led i en ny og forbedret sygehusstruktur i Danmark planlægger, projekterer og bygger regionerne i årene frem mod 2020 hospitalsbyggeri for samlet set 40 mia. kr. Region Midtjylland bygger 2 nye hospitaler og etablerer en større udvidelse af et eksisterende hospital. Desuden foregår der ombygninger på de øvrige hospitaler.

Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland er en samling af guides for indretning af hospitaler i regionen. 
Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland udarbejdes af Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med sparring fra bl.a. hospitaler og projektafdelinger i regionen. Desuden foregår der videndeling og samarbejde på tværs af regionerne i Danmark.


Henvendelser vedrørende Designguide for Hospitalsbyggeri kan ske til:

Torben Agerkilde
Tlf. 2152 6324
TORAGE@rm.dk
Louise Mounier
Tlf. 2152 6092
loumou@rm.dk