Retningslinjer for bæredygtigt byggeri har til formål at sikre et bæredygtigt niveau på regionens bygninger. Retningslinjerne vil samle alle de formelle krav til bæredygtigt byggeri og vil løbende blive opdate­ret. De skal således være et værktøj, der gør det enklere for bygherren og de projekterende at tænke bæredygtighed ind i projekteringen.

 

  • Retningslinjerne for bæredygtigt byggeri kan hentes her.