Social dumping er, når:

  • Udenlandsk og dansk arbejdskraft arbejder med løn- og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.

Social dumping er ikke i orden. I Region Midtjylland vil vi have ordnede forhold på vores arbejdspladser og Regionsrådet besluttede derfor i december 2014 at styrke indsatsen mod social dumping. Der er oprettet en kontrolenhed, der skal føre tilsyn med, om entreprenører og disses underentreprenører på regionens store byggerier overholder de ansættelsesvilkår for deres ansatte, som de har forpligtet sig til i henhold til kontrakterne. Kontrolenheden kan anmode entreprenørerne om, indenfor 10 arbejdsdage, at fremskaffe lønsedler, timeopgørelser, skatteindberetninger og ansættelseskontrakter og øvrig relevant dokumentation for de pågældende arbejdstagere.

I kontrakterne er indføjet en klausul om, at løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektive overenskomster indenfor det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

 

Har du mistanke om social dumping på en af regionens byggepladser, så kan du henvende dig til kontrolenheden på tlf. 2492 2327 eller på mail socialdumping@rm.dk

 

Da det er vigtigt for os, at vi evt. kan få uddybet en anmeldelse og komme i dialog med anmelderen, gør vi opmærksom på, at anonyme henvendelser ikke vil blive behandlet.

 

Kontrolenhed: tlf. 2492 2327
Mailadresse:
socialdumping@rm.dk

 

Arbejdsklausul