For oplysninger omkring udbud henvises til Indkøb & Medicoteknik

Til samarbejdspartnere

EU-udbud skal offentliggøres på Tenders Electronic Daily (TED).

Mindre danske udbud med grænseoverskridende interesse offentliggøres på www.udbud.dk.

 

Udbud offentliggøres også på regionens hjemmeside og kopi af bekendtgørelsen for EU-udbud og mindre danske udbud skal derfor sendes til im@rm.dk for upload. I mailens emnefelt skrives ”Upload af udbud på regionens hjemmeside”.