Praksisadministrationen varetager afregning og kontrol samt overenskomstfortolkning og yderadministration i forhold til praksissektorens ca. 2.500 ydere, dvs. praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tandlæger, fodterapeuter og apoteker.

Praksisadministrationen indgår i betjeningen af Samarbejdsudvalgene på praksisområdet, gennem udredning og fremstilling af sager, der behandles i udvalgene.

Varetager desuden udbetalingen af tilskud til høreapparater, samt behandling af ansøgninger fra borgere om refusion af udgifter til behandling foretaget i et andet EU/EØS land.