Regnskab varetager ansvaret for drift og udvikling af regionens regnskabsfunktion, herunder

 • Årsregnskab, indførelse af omkostningsprincipper, ekstern-og intern revision, Kasse- og Regnskabsregulativ samt implementering af nye love og bekendtgørelser med indflydelse  på regionens regnskabsførelse mv.
 • Ansvarlig for Region Midtjyllands betalingsforhold, elektronisk fakturering, likviditet, bankforhold mv.
 • Ansvarlig for at digitalisering udnyttes bedst muligt i regionens økonomiske styring og forretningsgange og for implementering af lovbefalede digitaliseringsprojekter på regnskabs- og økonomiområdet
 • Ansvar for at yde rådgivning og regnskabsservice til driftområder, institutioner og hospitaler
 • Overordnet ansvar for Region Midtjyllands kontoplanopbygning med henblik på at understøtte en god ledelsesinformation
 • Regionens låntagning og leasingfinansiering, herunder udbud af leasingrammer
 • Regionens formue- og gældspleje samt likviditetssikring
 • Regionens deponeringsforpligtelse ved indgåelse af aftaler, herunder ansøgning om deponeringsfritagelse
 • Finansielle opgaver i relation til regionens OPP-projekter
 • Rådgivning om finansieringsmuligheder af konkrete projekter
 •