Regnskab varetager ansvaret for drift og udvikling af regionens regnskabsfunktion, herunder

  • Årsregnskab, indførelse af omkostningsprincipper, ekstern-og intern revision, Kasse- og Regnskabsregulativ samt implementering af nye love og bekendtgørelser med indflydelse  på regionens regnskabsførelse mv.
  • Ansvarlig for Region Midtjyllands betalingsforhold, elektronisk fakturering, likviditet, bankforhold mv.
  • Ansvarlig for at digitalisering udnyttes bedst muligt i regionens økonomiske styring og forretningsgange og for implementering af lovbefalede digitaliseringsprojekter på regnskabs- og økonomiområdet
  • Ansvar for at yde rådgivning og regnskabsservice til driftområder, institutioner og hospitaler
  • Overordnet ansvar for Region Midtjyllands kontoplanopbygning med henblik på at understøtte en god ledelsesinformation