Kontoret har ansvaret for: 

  • Strategisk styring af regionens ressourcer
  • Målbilleder og tværgående ressourceudnyttelse
  • Overordnet ledelsesinformation, tværgående analyser og dataejerskab på en række områder 
  • Forsyningspligt for lægedækningen i dagtid og vagttid (lægevagt)
  • Kontoret er med i Lederforum for Kvalitet, dialogmøder med hospitalerne og deltager i Temagruppen for praksissektoren