Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med en direktion, to hovedspor af opgaver og en række stabe.

De to hovedspor af opgaver er velfærdsydelser og regional udvikling.

Stabene yder service til regionsrådet og til resten af organisationen.

Hent hele organisationsplanen som pdf her (fil opdateret maj 2022).

Klik på navn i diagrammet for at få mere information.

Gå til stabsfunktioner. Gå til velfærd. Gå til regional udvikling. Gå til direktionen. Gå til regionsrådet. Region Midtjyllands organisationsdiagram.