Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med en direktion, to hovedspor af opgaver og en række stabe.

De to hovedspor af opgaver er velfærdsydelser og regional udvikling.

Stabene yder service til regionsrådet og til resten af organisationen.

Klik på navn i diagrammet for at få mere information.

Region Midtjyllands organisationsdiagram.