Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

  Gå til billede af Pernille Blach Hansen i høj opløsning

   (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Pernille Blach Hansen er regionsdirektør og har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern.

Derudover har regionsdirektøren også særligt ansvar for Regional Udvikling. Det vil sige arbejdet med den regionale udviklingsstrategi og bl.a. den del af regionens opgaver, der vedrører kollektiv trafik, internationale forhold, innovation og forskning, kultur, landdistriktsudvikling samt jordforurening og råstoffer.

Tlf. 7841 0020 / 4026 8056

Pernille.Blach.Hansen@stab.rm.dk

Sekretær for Pernille Blach Hansen:
Ulla Høgholm Pedersen, tlf. 7841 0021
Ulla.Pedersen@stab.rm.dk

Koncerndirektør 

Stillingen er vakant

Koncerndirektøren har – inden for velfærdsydelser – ansvaret for regionens somatiske hospitaler og ansvaret for den overordnede hospitalsplanlægning. Koncerndirektøren har desuden ansvaret for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. Endelig har direktøren ansvaret for Forskning og Udvikling inden for sundhedsområdet.


Sidst har koncerndirektøren politisk udvalgsbetjening af Hospitalsudvalget.

Sekretær:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk

Koncerndirektør Anders Kjærulff


  

  (Tryk for hente billedet i høj opløsning)

Anders Kjærulff har – ligeledes inden for velfærdsydelser – ansvaret for psykiatri og social og præhospitalsområdet. Koncerndirektøren har også et overordnet ansvar for Regional Udvikling. Dvs. arbejdet med den regionale udviklingsstrategi, samt opgaver der vedrører kollektiv trafik, landdistrikter, uddannelse, kompetenceudvikling, kultur, sundhedsinnovation, klima, råstoffer, bæredygtighed, grøn omstilling, jordforurening og internationale forhold.

Sidst har koncerndirektøren politisk udvalgsbetjening af Psykiatri- & Socialudvalget, Udvalg for regional udvikling og Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Tlf. 7841 0050 / 2016 7347
ANDKJU@rm.dk

Sekretær for Anders Kjærulff:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk

 

Ansvaret for en række tværgående opgaver i form af sekretariat, økonomi, It, HR og kommunikation er delt mellem direktørerne.