Koncernøkonomi


Koncernøkonomi
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 0000
E-mail Koncernoekonomi@
stab.rm.dk
Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt andet budgetlægning, -opfølgning, regnskabsaflæggelse, revision. Derudover står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel.

Der vil være decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder og på hospitalerne og institutionerne. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den centrale økonomiafdeling.

Læs afdelingsbeskrivelsen i organisationsplanen.Økonomidirektør Mette Jensen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2026 4358
E-mail Mette.Jensen2@stab.rm.dk


 

Øvrige chefer

Kontorchef Carsten Tinggaard Nielsen
Budget, Rapportering og Sekretariat
Telefon 4030 2435
E-mail Carsten.Tinggaard-nielsen@stab.rm.dk

Kontorchef Helle Vadmand Jensen 
Økonomi, Aktivitet og Effekt
Telefon 2037 4766
Kontorchef Anne Birgitte Jæger 
Strategisk Styring og Analyse
Telefon 2423 8910
Regnskabschef Charlotte Dalsgaard Andersen

Regnskab
Telefon  2334 8504
E-mail Charlotte D. Andersen

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen
Praksisadministrationen
Telefon 784 12106
E-mail joergen.nielsen@stab.rm.dk

Bygningschef Søren Østergaard
Byggeri og Ejendomme
Telefon 2047 0372
E-mail Soeren.Oestergaard@stab.rm.dk