Koncernøkonomi


Koncernøkonomi
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 7841 0000
E-mail Koncernoekonomi@stab.rm.dk


Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt andet budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, og udvikling af den strategiske styring.
Udarbejdelse af byggeregulativ, retningslinjer for byggeri og principper for forvaltning af ejendomsporteføljen er også forankret i Koncernøkonomi.
Koncernøkonomi varetager afregning og kontrol samt overenskomstfortolkning og yderadministration i forhold til praksissektoren samt sikrer lægedækningen for alle borgere i regionen.

Der er decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder og på hospitalerne og institutionerne. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt samarbejde med den centrale økonomiafdeling.

Læs afdelingsbeskrivelsen i organisationsplanen.Økonomidirektør Mette Jensen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Telefon 2026 4358
E-mail Mette.Jensen2@stab.rm.dk


 

Øvrige chefer

Kontorchef Carsten Tinggaard Nielsen
Budget, Rapportering og Sekretariat
Telefon 4030 2435
E-mail Carsten.Tinggaard-nielsen@stab.rm.dk

Kontorchef Helle Vadmand Jensen 
Økonomi, Aktivitet og Effekt
Telefon 2037 4766
Kontorchef Anne Birgitte Jæger 
Strategisk Styring og Analyse
Telefon 2423 8910
Regnskabschef Anders Porse

Regnskab
Telefon  2677 0236
E-mail ANDEPS@rm.dk

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen
Praksisadministrationen
Telefon 784 12106
E-mail joergen.nielsen@stab.rm.dk

Bygningschef Torben Agerkilde
Byggeri og Ejendomme
Telefon 2152 6324
E-mail torben.agerkilde@stab.rm.dk