Klik på navne i diagrammet for at få mere information.

Gå til Indkøb & Medicoteknik Indkøb og Medicotekniks organisationsdiagram.

Hent hele organisationsplanen som pdf her (fil opdateret maj 2022).