It er Region Midtjyllands it-afdeling. It ledes af en it-direktør med reference til direktionen og seks kontorchefer, hvoraf en er it-souschef.

Besøg It's hjemmeside

It har 438 årsværk fordelt primært i regionshusene Viborg, Aarhus og Holstebro. Herudover nogle mindre supportfunktioner på alle hospitalsenhederne. De administrative og strategiske funktioner er placeret i Regionshuset Viborg. Der er etableret it-driftscentre i Aarhus og Holstebro.

Formålet med It's organisering er at sikre en forretningsorienteret og sammenhængende fælles it-afdeling for Region Midtjylland, der laver it-løsninger på højt internationalt niveau. It benytter sig af best practices på it-området og arbejder med standardiserede it-services, samtidig med et fokus på omkostningseffektivisering.

Desuden er organiseringens formål at skabe de bedste muligheder for medarbejdernes faglige og personlige udvikling med opbygning af professionelle kompetencer på højt fagligt niveau og dermed grundlag for fortsat at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

Kunder & Support

Kontoret Kunder & Support varetager kontaktfladen mellem It og resten af Region Midtjylland. Kontoret omfatter regionens centrale Service Desk, som er alle ansattes daglige indgang til It, hvor der løses problemer og forespørgsler omkring it, og hvorfra regionens computere kan fjernstyres. Service Desk har mulighed for at videregive opgaver til området Mobil Support, der har medarbejdere on-site i alle hospitalsenheder og øvrige lokationer. Kontoret omfatter også regionens 24/7-overvågningsfunktion (Aarhus).

Kunder og Support omfatter desuden en gruppe kundeansvarlige med reference til kontorchefen for Kunder & Support. De kundeansvarlige er hver især tilknyttet en bestemt forretningsenhed i regionen. De har den tætte dialog med kunderne og bærer ønsker og behov fra forretningen ind i It og omvendt.

Produkter

Produktkontoret udvikler, tester og fejlretter på it-løsningerne i Region Midtjylland og har tæt samarbejde med leverandørerne. Kontoret er organiseret i områderne produktområderne Administrative Produkter, Patientjournal Produkter, Diagnostiske Produkter, Kliniske Specialeprodukter, Test & Koordinering.

Udvikling

Udviklingskontoret består af tre områder. Projekter og Metode varetager it-projektledelse af større it-projekter fra idé til færdig løsning i drift. Arkitektur og Design arbejder med at sikre en sammenhængende og standardiseret system- og teknologiarkitektur for alle regionens it-løsninger. Center for Telemedicin er tovholder på en række telemedicinske projekter og samarbejdet med de øvrige sektorer om telemedicin.

Business Intelligence (BI)

Kontoret BI arbejder med databearbejdning og tilbyder via Region Midtjyllands BI-portal et væld af datafremstillinger, som kan danne grundlag for arbejdsgangsoptimeringer, løbende monitorering af kvalitetsmål, optimering af økonomi og ressourcer samt generel organisatorisk læring.


It-drift

It-drift har driftsansvar for alle produktions-, test- og udviklingsmiljøer i regionen. It-drift er organiseret med fire områder:

  • Driftsplanlægning og overvågning, der primært er en koordinerende funktion i It-drift med fokus på serviceaftaler og dokumentation samt proaktiv driftsovervågning.
  • Applikationer og klienter, der administrerer regionens fælles programmer (software).
  • Server & storage, der har ansvaret for servere, serverrum, lagring og backup.
  • Netværk, der drifter og forbedrer regionens datanetværk og netværksforbindelser.


It-stab

It-stab er en støttefunktion, der skaber rammer og rum for It samt servicerer It's øvrige kontorer inden for økonomi, sekretariat, administration, HR-opgaver, it-sikkerhed og kommunikation. It-stab er organiseret i tre områder: Økonomi, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet. It-stab er i øvrigt bindeleddet mellem It og regionens administrative afdelinger.

It's hjemmeside