Klik på navne i diagrammet for at få mere information.

Gå til præhospitalet Præhospitalets organisationsdiagram

Hent hele organisationsplanen som pdf her (fil opdateret maj 2022).