Med strategien ”Samfundsansvar og bæredygtighed” vil Region Midtjylland forpligte sig i forhold til en række områder og måske inspirere virksomheder og organisationer i og uden for regionen.

”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald.

Som noget nyt omfatter strategien nu også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed".

Kontakt:

Billede af Tine Park.

Tine Park Nygaard
Teamleder

E: Tine.Park@ru.rm.dk
M: 2183 5095

Kontor: Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling
Team: Bæredygtighed og Grøn Omstilling