Agenda 21 er en plan vedtaget på FN's konference for miljø og udvikling, der søger at tilvejebringe en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. I Danmark er Agenda 21 reguleret i planlovens §33 a, hvilket forpligter Region Midtjylland til minimum hvert 4. år at udarbejde en redegørelse og strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Dette arbejde konkretiserer løbende igennem strategier og handleplaner der udarbejde i Region Midtjylland, hvor bæredygtighed i dag har en central rolle. Bæredygtighed udgøres af de tre dimensioner; miljø, social og økonomi, som alle er vigtige for at sikre menneskers nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres.

Læs mere om Region Midtjyllands strategiske vision, mission og målsætning omkring bæredygtighed

Læs bæredygtighedsstrategien: "Strategi for bæredygtighed 2030"

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed".