Region Midtjylland arbejder aktivt for at blive grønnere og mere klimavenlig. Både i samfundet generelt, hvor regionen samarbejder med kommuner og virksomheder om grøn omstilling, og i forhold til regionens egne aktiviteter. Vision og målsætninger for egne aktiviteter er beskrevet i strategien "Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019"

Det grønne regnskab er starten på at skabe et samlet billede over regionens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Det giver et overblik over fremdrift og udfordringer, og kan på den måde være med til at skabe retning for indsatsen. Regnskabet bliver løbende udviklet og udvidet til at dække flere områder.

I 2018 indeholder er CO2-aftrykket for genanvendelse af affald medtaget i regnskabet.

Regnskabet for 2018 viser, at regionen har fastholdt sit energiforbrug selvom sygehusarealet er udvidet i Horsens og Aarhus. Samtidigt afslører regnskabet et relativt stort klimaaftryk på knap 580.000 tons, ligesom det viser potentiale for øget genanvendelse. I dag sendes 19 procent af regionens affald til genanvendelse. 

Grønt regnskab 2018 (pdf) 

Grønt regnskab fra tidligere år