Region Midtjylland arbejder aktivt for at blive grønnere og mere klimavenlig. Både i samfundet generelt, hvor regionen samarbejder med kommuner og virksomheder om grøn omstilling, og i forhold til regionens egne aktiviteter. Vision og målsætninger for egne aktiviteter er beskrevet i strategien "Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019"

Det grønne regnskab er starten på at skabe et samlet billede over regionens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Det giver et overblik over fremdrift og udfordringer, og kan på den måde være med til at skabe retning for indsatsen. Regnskabet bliver løbende udviklet og udvidet til at dække flere områder.

I 2017 indeholder det to nye, vigtige opgørelser:

  • regionens samlede CO2 aftryk og
  • sygehusenes affaldsmængder og -genanvendelse.

Regnskabet for 2017 viser, at regionen har fastholdt sit energiforbrug på trods af investeringer i store energislugere – for eksempel nye scannere på hospitalerne. Samtidigt afslører regnskabet et relativt stort klimaaftryk på knap 600.000 tons, ligesom det viser potentiale for øget genanvendelse. I dag sendes 18 procent af regionens affald til genanvendelse.

Grønt regnskab 2017 (pdf)

Grønt regnskab fra tidligere år