Region Midtjylland arbejder aktivt for at blive grønnere og mere klimavenlig. Både i samfundet generelt, hvor regionen samarbejder med kommuner og virksomheder om grøn omstilling, og i forhold til regionens egne aktiviteter. Vision og målsætninger for egne aktiviteter er beskrevet i strategien "Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019".

Klimaregnskabet er starten på at skabe et samlet billede over regionens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Det giver et overblik over fremdrift og udfordringer, og kan på den måde være med til at skabe retning for indsatsen. Regnskabet bliver løbende udviklet og udvidet til at dække flere områder.

Fra 2019 er titlen ændret til klimaregnskab.

Regnskabet for 2019 viser, at regionen har reduceret sit energiforbrug til opvarmning. Samtidigt afslører regnskabet et relativt stort klimaaftryk på knap 570.000 tons, ligesom det viser potentiale for øget genanvendelse. I dag sendes 21 procent af regionens affald til genanvendelse.

Grønt regnskab 2019 (pdf)

Grønt regnskab fra tidligere år