Frem mod 2030 skal Region Midtjyllands hospitaler og institutioner gennem en gennemgribende grøn omstilling. Region Midtjylland vil indfri målene i regionens første strategi for bæredygtighed.

Med strategien tager Region Midtjylland et vigtigt skridt mod at indfri de nationale mål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Den nye strategi fastslår bl.a., at driften af Region Midtjylland skal være CO2-neutral inden for energi og transport i 2030. I 2050 skal regionen være en CO2-neutral "cirkulær region".

Klimaregnskabet for Region Midtjylland - som tidligere gik under navnet "grønt regnskab" - er en slags sandhedens time for Region Midtjylland som virksomhed. Klimaregnskabet viser, hvordan det går med at reducere vores el-, vand- og varmeforbrug, hvordan vi bortskaffer affald, hvor stort vores CO2-aftryk er mv.

Regnskabet giver et samlet billede af vores organisationens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Regnskabet for 2021 viser, at Region Midtjylland har et årligt klimaaftryk på 776.000 tons CO2. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit ca. 11 tons CO2 årligt.

84 procent af Region Midtjyllands CO2-aftryk stammer hovedsageligt fra indkøb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med driften af sygehuse og bosteder. Energiforbrug og transport bidrager med hhv. 3 procent og 4 procent.

Download Klimaregnskab 2021 (pdf)

Grønt regnskab fra tidligere år