Region Midtjyllands organisation skal anskues som en tosporet organisation med et spor bestående af velfærdsydelserne (drift) fra sundhedsområdet og psykiatri- og socialområdet og et andet spor bestående af opgaverne vedrørende den regionale udvikling.

Region Midtjylland har med dette udgangspunkt udarbejdet en beskrivelse af mødefora, som har fokus på de rent interne mødefora i ledelsessystemet samt i beslutningsfora på koncernledelsesniveau og dermed mødefora med et strategisk/taktisk sigte. MED-systemet og sikkerhedsorganisationen er ikke medtaget i beskrivelsen.

Ud over selve beskrivelsen af mødefora indeholder materialet også regionens tanker om formål og værdier for regionens mødestruktur.

Beskrivelse af mødestruktur (pdf)

Organisationsdiagram vedrørende beskrivelse af mødestruktur (pdf)

Organisationsplan (pdf)