- se mere om digitalisering i Region Midtjylland på www.digitalisering.rm.dk 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side