- se mere om digitalisering i Region Midtjylland på www.digitalisering.rm.dk 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side

Digital Strategi åbner muligheder Mål for Digital Strategi Grundlag for Digital Strategi
På borgernes og patienternes præmisser Samskabelse Fællesregionale og nationale løsninger anvendes Borgernes fortrolige data beskyttes Tilgængelige services Fra data til viden og handling Hurtig og agil udvikling Effektfuld implementering En arbejdsgang, en sammenhængende løsning Mobil løsninger tænkes ind fra starten
Ledelse af digitalisering og digitale kompetencer Sygdomsspecifikke digitale løsninger Retningslinjer for datagovernance Udvikling af AI-løsninger Etablering af platform til agil udvikling Eftersyn af digitale løsninger
Telemedicinske løsninger til ambulante patienter RPA-løsninger og dybe integrationer til reducering af dobbeltregistrering Medikotekniske data til den kliniske it-arbejdsplads Nye samskabelsesprocesser og optimering af udviklingsforløb Data fra nye løsninger skal integreres i eksisterende Optimering af regionens it-drift med cloud-løsninger