Region Midtjylland gennemfører en undersøgelse af, hvad 'den gode digitale leder' er, og vil herefter igangsætte aktiviteter, der skal styrke både lederes og medarbejderes fokus på digitalisering af arbejdsgange og digitale løsninger til kommunikation med patienterne. Digital ledelse er en del af den almene ledelsesopgave i Region Midtjylland. Region Midtjylland vil sætte fokus på forandringsledelse og digitale kompetencer, når nye digitale løsninger og it-værktøjer bliver implementeret og når arbejdsgange ændres. Digitale kompetencer og ledelse af digitalisering skal styrke brug af data som styringsværktøj til at prioritere i driften og til at understøtte forbedringstiltag og idéudvikling. Kreativitet og nysgerrighed er blandt nøgleordene.

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland har udviklet koncept for uddannelse i Ledelse i digitalisering. Undervisere er både interne medarbejdere og eksterne, og der fokuseres på at skabe sammenhæng til den kliniske hverdag og gøre konceptet praksisnært. Regionen er i dialog med VIA og skolerne, og der arbejdes i 2021 med fortsat udvikling af konceptet.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side