Fokusområde 10 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil lave regelmæssige eftersyn af digitaliseringen af arbejdsgange, udbredelse og anvendelse af systemer. Ved et eftersyn gennemgår brugere sammen med udviklere arbejdsgange og brugsmønstre med henblik på bedst mulig anvendelse af løsningerne. Udgangspunkt for dette eftersyn kan være statistikker over anvendelsen af de givne systemer i forhold til implementeringsplaner.

Fokusområdet understøtter princip 8 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

I 2020 arbejdes der videre med at udvælge systemer til eftersyn. Der arbejdes med dataindsamling og opsamling af eksisterende aktiviteter i samarbejde med hospitaler og Psykiatri & Social mfl. 

I samarbejde med leverandører udarbejdes der roadmaps - en teknologisk køreplan - til udvalgte systemer. Arbejdet skal gøre det muligt for Region Midtjylland at være på forkant med den teknologiske udvikling af systemerne, og sikre den stemmer overens med regionens fremadrettede behov. 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side