Fokusområde 11 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Data fra nye digitale løsninger, der udvikles i den agile og hurtige del af Region Midtjyllands platform, skal gøres tilgængelige i eksisterende systemer og løsninger i regionen. Region Midtjylland vil sammen med relevante leverandører udvikle de nødvendige integrationer, der sikrer, at data kan anvendes på tværs af platforme.

Fokusområdet understøtter princip 6 og 9 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland arbejder i 2019 med målbillede, databaseanalyser, mønstre for datadeling, leverandørdialog og overordnet arkitektur. I slutningen af 2019 forventes afprøvning af prototyper til datadeling. 

I Q1 2020 udarbejdes arkitekturanbefalinger til cloudapplikationer og standarder for datadelingsmønstre.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side