Region Midtjyllands datacenter opbygges konceptuelt som en hybrid cloud, hvor nuværende datacenterteknologier, der anvendes til hovedparten af regionens kliniske og administrative systemer, suppleres med relevante cloud-løsninger. Driftsaktiviteterne tager udgangspunkt i, at det samlede systemlandskab leveres bedst muligt til brugerne, at driften fortsat er sikker og stabil, at performance og økonomi vurderes i et helhedsbillede med henblik på øget automatisering og standardisering. Open source anvendes hvor det er muligt for at reducere licensudgifter. 

Fokusområdet understøtter princip 5 i digitaliseringsstrategien.

Plan og status for fokusområdet

Region Midtjylland opfører nye datacentre i Gødstrup og aktiviteterne i dette strategiske fokusområde understøtter dette arbejde. 

Opførselsarbejdet er pga. Covid-19 blevet en smule forsinket, men byggeriet er godt i gang i 2020 og forventes færdigt ved årsskiftet. Parallelt med opførelsen er regionen på vej i udbud med anskaffelse af nye direkte fiberforbindelser mellem Skejby og Gødstrup.

Næste faser herefter er kabling, anskaffelse og installation af nyt udstyr, samt migreringen fra eksisterende datacentre m.v. Planlægningen af migreringen er i gang, og it-afdelingen gennemfører en række afprøvninger forud for teknisk migreringsscenarie.

Totalrådgiver blev valgt i foråret '19 og projektforslag blev behandlet i Regionsrådet

Regionen samarbejder med Conscia om at udarbejde målbilleder.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side