Fokusområde 12 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjyllands datacenter opbygges konceptuelt som en hybrid cloud, hvor nuværende datacenterteknologier, der anvendes til hovedparten af regionens kliniske og administrative systemer, suppleres med relevante cloud-løsninger. Driftsaktiviteterne tager udgangspunkt i, at det samlede systemlandskab leveres bedst muligt til brugerne, at driften fortsat er sikker og stabil, at performance og økonomi vurderes i et helhedsbillede med henblik på øget automatisering og standardisering. Open source anvendes hvor det er muligt for at reducere licensudgifter. 

Fokusområdet understøtter princip 5 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland opfører nye datacentre i Gødstrup og aktiviteterne i dette fokusområde understøtter dette arbejde. 

I 2019 og 2020 er byggeriet i gang, samtidig med virtualisering af datacenter netværk.

Q3 2019: Totalrådgiver er valgt i foråret og projektforslag er udarbejdet og behandles i Regionsrådet. Regionen samarbejder med Conscia om at udarbejde målbilleder. I Q3 udarbejdes fagentrepriser og sendes i udbud, og der installeres CoreSW virtualisering. Valg af leverandører sker i Q4 2019. I Q1 2020 vil der være fokus på migreringsscenarie til Det Nye Hospital i Gødstrup.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side