Fokusområde 2 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil etablere sygdomsspecifikke digitale løsninger til patienterne på tværs af hospitalerne. Her skal patienten kunne kommunikere med klinikere via blandt andet chat. Patienterne skal let kunne finde frem til deres digitale behandlingsstøtte, og de sygdomsspecifikke løsninger skal derfor gøre tilgængelig via en patientportal. Patientportalen skal desuden give borgere og patienter adgang til andre typer af journaldata, f.eks. medicindata, laboratoriemålinger, aftaler etc.

Understøtter princip 1 og 3 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland afdækker i 2019 behov og løsninger, og koordinerer fokusområdet i Vestdansk it-samarbejde (med Region Syddanmark og Region Nordjylland). 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side