Fokusområde 2 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Om fokusområdet (fold ud)

Plan for fokusområdet

Forløbsguiden fra Emento er ved at blive implementeret i Region Midtjylland i 2022. Se mere om forløbsguiden - strategi og praksis - i PERSPEKTIV.

Der arbejdes videre internt i Region Midtjylland med kortlægning af løsninger til samlet patientkommunikation, en patientportal, der skal rumme forløbsguide, bookinger (MineAftaler) som en del af regionens kommende nye hjemmeside koncept. Der arbejdes med målbillede, afklaringer og drøftelser.

Regionerne deler løbende erfaringer med hinanden, efterhånden som ideer og løsninger udvikles til bedre digital patientkommunikation.

Gulsot appen - en DIAS-løsning

Se video hvor afdelingssygeplejerske Trine Madsen, AUH Mor & Barn, fortæller om en simpel digital løsning, der hjælper personalet i det daglige med at vurdere risiko for gulsot (varer 1:30 minut)TrineMadsen-gulsotapp-videoikon.png

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side