Fokusområde 2 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Om fokusområdet (fold ud)

Plan for fokusområdet

Forløbsguiden fra Emento skal udbredes yderligere i Region Midtjylland i 2021. Implementeringen er organiseret under et regionalt projekt.

Der arbejdes videre internt i Region Midtjylland med kortlægning af løsninger til samlet patientkommunikation, herunder regionens kommende nye hjemmeside og patientportal. Der arbejdes med målbillede, afklaringer og drøftelser. Regionerne deler løbende erfaringer med hinanden, efterhånden som ideer og løsninger udvikles til bedre digital patientkommunikation.

Gulsot appen - en DIAS-løsning

Se video hvor afdelingssygeplejerske Trine Madsen, AUH Mor & Barn, fortæller om en simpel digital løsning, der hjælper personalet i det daglige med at vurdere risiko for gulsot (varer 1:30 minut)TrineMadsen-gulsotapp-videoikon.png

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side