Fokusområde 3 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland bakker op om den nationale strategi for telemedicin og vil parallelt hertil udvikle digitale løsninger til behandlinger, der alene foregår på og koordineres af hospitalerne. Disse løsninger skal understøtte, at patienterne i højere grad bliver trygge og selvhjulpne både før og efter behandling på hospitalernes ambulatorier og herved frigøre ressourcer til udredning og behandling af alvorligt syge patienter. Et eksempel til understøttelse af dette fokusområde kunne være et koncept for en digital regionsklinik, hvor borgeren kan få en virtuel konsultation – suppleret med digital førstehjælpskasse i eget hjem.

Understøtter princip 1 og 3 for digitalisering i Region Midtjylland

Plan

Fokus på projekt 'Hjemmepatient', der er et Ambuflex-baseret initiativ. Der laves en generisk Ambuflex-platform til telemedicinske løsninger, så regionen kan tilbyde Ambuflex-løsninger på distancen til patientens eget hjem eller nærmiljø.

I et nyt fællesregionalt koordinationsforum for telemedicin kortlægges i 2021, hvad der skal til for at lave løsninger til patienter med multisygdomme / mere end én kronisk sygdom. I dette forum arbejdes også på en løsning til palliative forløb. 

Den internetbaserede løsning til patienter med funktionelle lidelser i Region Midtjylland gøres nu national med støtte fra Sundhedsministeriet. Det handler bl.a. om COVID-relateret behandlingsangst. Indslag på TV2.

Der arbejdes fortsat videre med det nationale FUT-projekt samt udbredelse af virtuelle konsultationer. Læs mere om FUT - Fælles Udvikling af Telemedicin

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side