Fokusområde 3 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland bakker op om den nationale strategi for telemedicin og vil parallelt hertil udvikle digitale løsninger til behandlinger, der alene foregår på og koordineres af hospitalerne. Disse løsninger skal understøtte, at patienterne i højere grad bliver trygge og selvhjulpne både før og efter behandling på hospitalernes ambulatorier og herved frigøre ressourcer til udredning og behandling af alvorligt syge patienter. Et eksempel til understøttelse af dette fokusområde kunne være et koncept for en digital regionsklinik, hvor borgeren kan få en virtuel konsultation – suppleret med digital førstehjælpskasse i eget hjem.

Understøtter princip 1 og 3 for digitalisering i Region Midtjylland

Plan

I 2020 arbejdes der med governancestruktur for udvikling og styring og af telemedicinske løsninger, også på tværs af sektorer i hele landet.

Læs mere om FUT - Fælles Udvikling af Telemedicin

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side