Fokusområde 4 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil øge automatisk genbrug af data mellem it-systemer og derved reducere dobbeltregistrering. Målet er, at dobbeltregistreringer, der foretages manuelt mellem to eller flere systemer, erstattes af RPA-løsninger (Robotic Process Automation - software robotter) eller af dybe integrationer mellem systemer. Et eksempel er steddata (adresser, mødesteder, alarmområder), hvor øget genbrug af data vil kunne hjælpe patienter, borgere, patient­transportører og ansatte i regionen med at finde frem til rette aftaler i rette tid.

Understøtter princip 6,9

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland har mange RPA-løsninger kørende på det administrative område. I 2020 er der yderligere styrket fokus på udvikling af RPA til kliniske processer. Der er to RPA-styregrupper i regionen: En for administrative løsninger og en for kliniske. Region Midtjylland anvender UI Path som RPA-platform. 

I forhold til dybe integrationer er Region Midtjylland ved at implementere en hel ny integrationsplatform, samt afklaring og implementering af flere projekter, der kan reducere dobbeltregistrering. Eksempelvis er regionen ved at afklare et integrationsprojekt mellem regionens system til at bestille sterile varer til operationer og den elektroniske patientjournal for at sikre, at data automatisk overføres mellem de to systemer.

Eksempler på vores RPA-løsninger

Her kan du se en oversigt over RPA-løsninger i Region Midtjylland (juli 2020). Nye løsninger udvikles løbende, mens andre nedlægges, når de har udført deres funktion. Klik for stort billede:

Tryk for at se oversigten over RPA-løsninger som pdf-fil

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side