Fokusområde 5 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Retningslinjer for datagovernance

Region Midtjylland vil udarbejde retningslinjer for data-governance, så data i regionens databaser, herunder BI-kontoret, er definerede, valide og opdaterede. Opdateringshyppigheden skal defineres ud fra nødvendig og relevant anvendelse af data. Irrelevante forskelle i datadefinitioner i de nationale kvalitetsdatabaser skal udlignes. Forskelle i registreringspraksis for data, der anvendes på tværs i organisationen, skal behandles i relevante leder- og/eller faglige forum for at få fastlagt regional registreringspraksis.

Understøtter princip 6

Plan for fokusområdet

Q1 2020: Retningslinjer udarbejdes

Q4 2019: Dialog med interessenter. Målbillede udarbejdes.

Q3 2019: Arkitektur-foranalyse. Etablering af datagrundlag for analysen.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side