Fokusområde 6 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil udvikle løsninger baseret på robotteknologi og kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence), som udnytter data til at forudsige hændelser.

Understøtter princip 6

Plan

I 2021 sættes der turbo på opbygningen af Data Science Laboratory. Afdelingen Business Intelligence er udførende på projektet, der er forankret i byggeudvalget, bestående af BI-bestyrelsen og hospitalerne.

Region Midtjylland startede i 2020 på at bygge et nyt koncept op. Konceptet hedder Data Science Laboratory og skal gøre Region Midtjylland i stand til at forudsige hændelser på en hurtigt, billig, driftssikker og ensartet måde. 

Ambitionen er at højne regionens kompetencer til at forudsige og foretage anbefalinger som beslutningsunderstøttelse for det kliniske personale. Eksempelvis forudsige antallet af overflytninger til andre afdelinger den efterfølgende dag. 

Konceptet indeholder flere delelementer, eksempelvis juridisk afklaring, en plan for at AI/ML-løsninger kan integreres i den elektroniske patientjournal (EPJ) organisering og styring samt økonomi.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side