Fokusområde 6 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil udvikle løsninger baseret på robotteknologi og kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence), som udnytter data til at forudsige hændelser.

Understøtter princip 6

Plan

Region Midtjylland arbejder med flere spor:

Jura: Afklaring af juridiske udfordringer ved machine learning og artificial intelligence er i gang.

Integration til EPJ: Vi arbejder med en plan, herunder økonomi, for at AI/ML-løsninger kan integreres i den elektroniske patientjournal, EPJ.

Organisering og styring: Vi arbejder på en fælles organisering og styring af den samlede værdikæde omkring AI/ML, herunder også at vælge de rigtige cases.

Vi har arbejdet med at træne algoritmer Q1-Q2 2019 mhp. at afprøve kompetencer og værktøjer. Træningen har vist gode resultater. Vi har afprøvet konkrete cases (blot i sandkasse-miljø) på fx. forudsigelse for genindlæggelse, Sepsis, KOL, Postoperative operationer, diabetes- og nyrekomplikationer mfl. 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side