Fokusområde 7 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

It-afdelingen vil i samarbejde med regionens medikoteknisk afdeling etablere en teknisk løsning, som skal sikre, at det bliver nemt at få data fra medikoteknisk udstyr frem til medarbejderens kliniske it-arbejdsplads i diagnose- og behandlingsprocesser. Løsningen er en 'MDI-platform' (Medical Device Integration), som bringer data fra medikoteknisk udstyr til den elektroniske patientjournal.

Understøtter princip 9

Plan for fokusområdet

I Q3 2019 arbejdes der med projektforslag, målbillede, arkitekturforanalyse og leverandørmøder samt proces for anskaffelse. Arbejdet koordineres i det vestdanske it-samarbejde (Region Syd, Midt og Nord).

Etablering af projektet forventes at ske i første kvartal 2020.

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side