Fokusområde 7 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

It-afdelingen vil i samarbejde med regionens medikoteknisk afdeling etablere en teknisk løsning, som skal sikre, at det bliver nemt at få data fra medikoteknisk udstyr frem til medarbejderens kliniske it-arbejdsplads i diagnose- og behandlingsprocesser. Løsningen er en 'MDI-platform' (Medical Device Integration), som bringer data fra medikoteknisk udstyr til den elektroniske patientjournal.

Understøtter princip 9

Plan og status for fokusområdet

Arbejdet med at indkøbe og implementere en teknisk platform (MDI-platform, Medical Data Integration) til at få data fra medikoteknisk udstyr over i EPJ, den kliniske it-arbejdsplads, er i 2020 i gang i det vestdanske it-samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark. Sidstnævnte har anskaffet en platform, og det ungersøges i 2020, hvordan Region Midtjylland kan tilkoble sig løsningen.

Vestdansk it-samarbejde om EPJ

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side