Fokusområde 8 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil udvikle nye samskabelsesprocesser. Brugerne skal tættere på udviklingen af nye løsninger via tæt involvering og korte udviklingsforløb, og borgere, patienter og pårørende skal involveres i udvikling af nye digitale løsninger via etablerede fora. It-afdelingen vil derfor i samarbejde med sundheds-it-afdelinger effektivisere dialog og involvering af brugerne om funktionalitet i nye løsninger, og vil sammen med leverandører analysere udviklingsforløbene i Region Midtjylland for at identificere dele af processerne, der kan optimeres. Der etableres et leverandørforum, som drøfter forbedringer af kravspecifikationer og løsningsbeskrivelser, testprocesser, implementering, monitorering af anvendelse og effekt.

Understøtter princip 2,7

Plan for fokusområdet

Der arbejdes i 2019 med at designe processen for korte, agile udviklings- og samskabelsesforløb. En case udvælges til gennemførsel i andet halvår 2019. Der er fokus på dataintegration, teknisk platform, processer, ressourcer, kompetencer og fysiske rammer. 

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side