Fokusområde 9 i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi

Region Midtjylland vil stille en platform til rådighed for agil udvikling af nye løsninger og for samskabelse med relevante eksterne partnere, såsom kommuner, praksislæger og patientforeninger. Platformen skal sikre, at de parter, der er tæt på patienterne, får mulighed for at etablere løsninger hos Region Midtjylland, der kan sameksistere med regionens egne løsninger. Eksempler kunne være patientforeninger for blødere og diabetikere. Derved sikres en øget udviklingskraft med patienten og pårørende i centrum.

Fokusområdet understøtter princip 1 og 2 i digitaliseringsstrategien.

Plan for fokusområdet

Region Midtjylland har i 2019 opbygget platformen til agil udvikling og samskabelse af digitale løsninger med andre aktører udenfor regionen. Platformen indeholder både test- og produktionsmiljø. Følg med i status på nye løsninger her

Se Region Midtjyllands strategi for digitalisering som pdf-fil eller som ren tekst-side