Den 18. juni 2018 var 300 ledere fra alle regionens enheder samlet i Aarhus til en dag med ledelse af Region Midtjylland på programmet. Direktionen havde inviteret koncernledelsen og ledere, der referer direkte til koncernledelsen, til en fælles ledelsesdag.

Formålet med dagen var at gå i dialog med hinanden og drøfte, hvordan den fremtidige ledelsesopgave skal løftes. Med afsæt i det nye ledelsesgrundlag "God ledelse og Styring i Region Midtjylland", inspirerende oplæg fra Jocelyne Bourgon - President of Public Governance International (PGI) i Canada og tidligere topleder i Canada, OECD og FN - og Lotte Bøgh Andersen - professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen - gik lederne på tværs af enheder i dialog med hinanden omkring ledelse og ledelsesopgaven, som skal løftes i fællesskab.

Der var plads og rum til at drøfte forskellige perspektiver, vilkår, muligheder, krav og forventninger på kryds og tværs. Dagen blev afsluttet med en paneldialog, hvor dagens udbytte, og hvordan dette kan tages med hjem i hverdagen, blev drøftet i plenum.