Den 18. juni 2018 var 300 ledere fra alle regionens enheder samlet i Aarhus til en dag med ledelse af Region Midtjylland på programmet. Direktionen havde inviteret koncernledelsen og ledere, der referer direkte til koncernledelsen, til en fælles ledelsesdag.

Formålet med dagen var at gå i dialog med hinanden og drøfte, hvordan den fremtidige ledelsesopgave skal løftes. Med afsæt i det nye ledelsesgrundlag "God ledelse og Styring i Region Midtjylland", inspirerende oplæg fra Jocelyne Bourgon - President of Public Governance International (PGI) i Canada og tidligere topleder i Canada, OECD og FN - og Lotte Bøgh Andersen - professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen - gik lederne på tværs af enheder i dialog med hinanden omkring ledelse og ledelsesopgaven, som skal løftes i fællesskab.

Der var plads og rum til at drøfte forskellige perspektiver, vilkår, muligheder, krav og forventninger på kryds og tværs. Dagen blev afsluttet med en paneldialog, hvor dagens udbytte, og hvordan dette kan tages med hjem i hverdagen, blev drøftet i plenum.

Kontakt

Har du spørgsmål i relation til "God ledelse og styring i Region Midtjylland", kontakt: 

Dorte Madsen, Koncern HR, Udvikling, tel. 5188 6293, dotmds@rm.dk

eller

Kasper Bjørn, Koncern HR, Udvikling, tel. 2172 1031, kasbjo@rm.dk

Læs "God ledelse og styring i Region Midtjylland" her

Du kan som ansat i Region Midtjylland bestille folderen, guide til arbejdet og lommekort her.

Du kan bestille 3D-pyramider med elementerne fra ledelsesgrundlaget ved at sende en mail til lisbus@rm.dk