I foråret 2017 besluttede koncernledelsen at igangsætte et arbejde med at revidere Ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Dette var ud fra et ønske om at aktualisere ledelses- og styringsgrundlaget ved at inkludere målbillederne og værdibaseret styring og styrke fortællingen om regionens rolle i samfundet, bruger- og patientinddragelse, tværsektorielt samarbejde og vækst – i en kortere version end i det tidligere grundlag. Det tidligere ledelses- og styringsgrundlag blev til i forbindelse med dannelsen af regionerne i 2007 og blev evalueret og revideret i 2012.

Gennem tilblivelsen af "God ledelse og styring i Region Midtjylland" har Regions-MEDudvalget, regionsrådet og Hoved-MEDudvalgene løbende været inddraget. Det er en arbejdsgruppe bestående af koncernledelsesmedlemmer og med konstitueret regionsdirektør Christian Boel for bordenden, som har været drivende i arbejdet med det nye ledelsesgrundlag.

Den 27. juni 2018 blev "God ledelse og styring i Region Midtjylland" politisk godkendt i regionsrådet.

Kontakt

Har du spørgsmål i relation til "God ledelse og styring i Region Midtjylland", kontakt: 

Dorte Madsen, Koncern HR, Udvikling, tel. 5188 6293, dotmds@rm.dk

eller

Kasper Bjørn, Koncern HR, Udvikling, tel. 2172 1031, kasbjo@rm.dk

Læs "God ledelse og styring i Region Midtjylland" her

Du kan som ansat i Region Midtjylland bestille folderen, guide til arbejdet og lommekort her.

Du kan bestille 3D-pyramider med elementerne fra ledelsesgrundlaget ved at sende en mail til lisbus@rm.dk