Region Midtjyllands whistleblowerordning giver medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører, mulighed for i god tro at indberette begrundet mistanke eller viden om alvorlige fejl og forsømmelser i regionens administration og borgerbetjening. For eksempel grove overtrædelser af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, overtrædelse af lovgivning og bevidst vildledning af borgere i kommunikationen fra regionen.

Supplement til øvrige dialogkanaler

Whistleblowerordningen er et supplement til de øvrige interne dialogkanaler og tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation eller kanaler.
Som medarbejder bør du altid først overveje, om forholdet kan løses ved at du henvender dig til din leder, din tillidsrepræsentant eller MED-systemet.

Det kan du bruge ordningen til

Det kan du ikke bruge ordningen til

Anonymitet ved indberetning

Her kan du foretage en indberetning

FAQ om whistleblowerordningen