Personaleredegørelsen for Region Midtjylland 2021 viser en række personalestatistikker for de ansatte på regionens arbejdspladser. Redegørelsen er først og fremmest et opslagsværk. Mål-gruppen er politikere, ledere og medarbejdere i MED systemet og andre med interesse for personalesituationen i Region Midtjylland.

Som indholdsfortegnelsen afspejler, dækker redegørelsen et bredt felt af personaledata – for eksempel om antal, køn, alder, personaleomsætning, lønudvikling, arbejdsskader, sygefravær og ansatte på særlige vilkår. På mange områder er det muligt at følge den historiske udvikling i de overordnede tal.

Personaleredegørelsen kan bl.a. anvendes til sammenligninger på tværs af arbejdspladser og til at følge overordnede udviklingstendenser. For eksempel kan der på tværs af regionens ar-bejdspladser konstateres en positiv udvikling i andelen af ansatte, der er fuldtidsansat.

Covid-19 har haft stor betydning også i 2021, og det afspejles tydeligt i personaleredegørelsens data, særligt med hensyn til sygefravær, personaleomsætning, personaleforbrug og lønudvik-ling.

Personaleredegørelsen indeholder også data vedr. en række emner, der har været sat særligt politisk fokus på gennem de seneste år, herunder udviklingen i antallet af læger, sygeplejesker og serviceassistenter.

PDF-version

Gå til Ipaper med Personaleredegørelse 2017

Opdateret den 12. maj 2022