Er du patient? (eller pårørende)

Er du ekstern part (ikke patient)?

FAQ til patienter:

FAQ: FØR videokonsultationen

FAQ: Under videokonsultationen

Info til eksterne it-afdelinger:

Tekniske forudsætninger ved brug af VDX

Revideret 02-02-2021