Region Midtjylland arbejder aktivt for at udbrede videomøder i situationer, hvor fysiske møder kræver megen transport af personale. Videomøder skal bidrage til, at medarbejdernes tid bruges på kerneopgaverne fremfor på landevejene.


Videomøder anvendes fx i høj grad inden for det psykiatriske område og flere specialeområder på hospitalerne - samt ikke mindst internt af medarbejderne i regionen i det daglige.
Se mere på Psykiatri & Socials hjemmeside

Er du ekstern part og skal holde videomøde med Region Midtjylland?

Hvis du er ekstern og skal holde videomøde med en eller flere medarbejdere i regionen, er der flere muligheder for at etablere kontakt:

  • Pexip Virtuelt videomøde via Pexip i en browser (Chrome eller Firefox) på rooms.rm.dk, hvor mødelokalets adresse indtastes: meet.rm01@rooms.rm.dk  (tallet angiver rummets nummer: 01, 02, etc.)
  • Jabber(MOVI)-adresse ( [adresse].movi@rm.dk )
  • Videoalias (få oplyst nummer på fysisk/virtuelt møderum)
  • IP-nr Region Midtjyllands offentlige IP-nummer: 193.162.114.43 plus evt. aliasnummer (aliasnr@IP-nr.dk)

Region Midtjylland råder over mere end 300 fysiske mødelokaler med konferenceudstyr samt mere end 50 virtuelle møderum - og der kommer løbende flere til.

Pexip er undervejs til at blive en fælles løsning for regionerne.

 

Regionens egne medarbejdere kan få hjælp og flere oplysninger via intranettet.

 

 

 

Revideret 05-09-2018 af Anne Charlotte Abildgaard