Er du patient? (eller pårørende)

Er du ekstern part (ikke patient)?

FAQ til patienter:

FAQ: FØR videokonsultationen

FAQ: Under videokonsultationen

Revideret 23-10-2020